ממונה על העמדת מידע לציבור מכח חוק חופש המידע , התשנ"ח - 1998 
רו"ח אורטל סויסה מס,
דרכי התקשרות עם הממונה על העמדת המידע לציבור:
מייל: info@calcalitoy.co.il
טל': 073-3388451

תשלום האגרה בסך 20 ש"ח ישולם באמצעות העברה בנקאית
החברה לפיתוח אור יהודה בע"מ ח.פ. 516031424
בנק לאומי (10) סניף יהוד (837) ח-ן 220700/73 
את טופס העברה יש לצרף כקובץ ולהגיש עם הבקשה

לדיווח ממונה על העמדת מידע לציבור- לחצו כאן