דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז 10/2021 תכנון ביצוע אספקה והתקנת מתקני משחק וכושר בשצ"פים בשכונת "בית בפארק" באור יהודה

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז רכישה
קטגוריה: מכרזי תשתיות סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 04/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 03/08/2021 רכישת המכרז

לרישום לכנס מציעים בתאריך 7.7.2021 בשעה 12:00 - לחצו כאן 

לקישור לכנס מציעים בתאריך 7.7.2021 בשעה 12:00 - לחצו כאן

לחוברת המכרז- לחצו כאן

לנספח 3 מפרט - לחצו כאן

לפרט לדוגמא - תאורה על עמוד מצללה - לחצו כאן

לפרט 180 בית גידול במרבד בטיחות - לחצו כאן

לפרט 640 תשתית טיפוס צמחיה על עמוד - לחצו כאן

לקובץ פיתוח DWG-לחצו כאן

לפרוטוקול כנס מציעים מיום 7.7.21 - לחצו כאן

לתשובות הבהרה - לחצו כאן 

לתשובות הבהרה מתאריך 18.7.2021 - לחצו כאן

לתכנון מגרשים 402 ו - 406 - לחצו כאן

לקובץ תכנון מגרשים 402 ו- 406 - לחצו כאן

לקובץ שצ"פ 400 PDF- לחצו כאן

לקובץ תכנון לשצ"פים 402 ו-406 - לחצו כאן 

לקובץ שצ"פ 400 - לחצו כאן 

לקישור לכנס פתיחת מעטפות 2.8.2021 בשעה 13:30 - לחצו כאן

לצפייה בקובץ המצורף למכרז