דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז פומבי 04/2022 לביצוע עבודות שצ"פ מרכזי שלב ב' בשכונת "בית בפארק" אור יהודה

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז רכישה
קטגוריה: מכרזי תשתיות סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 27/03/2022 תאריך סגירת המכרז: 25/04/2022 רכישת המכרז

לכתב כמויות - לחצו כאן 

לתכניות המכרז חלק א - לחצו כאן

לתכניות המכרז חלק ב - לחצו כאן

למסמך תשובות הבהרה חלק 1 - לחצו כאן

לפרוטוקול כנס מציעים - לחצו כאן

למצגת שהוצגה בכנס מציעים - לחצו כאן

לקישור לכנס פתיחת מעטפות - לחצו כאן

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז